Edukacja przez zabawę stanowi nieodłączny element obecnego systemu edukacji wczesnoszkolnej. Nie da się ukryć, że przedstawianie dzieciom ciekawych treści w interesujący sposób może dać wymierne efekty, potwierdzone za pomocą egzaminów poziomujących. Niezwykle istotne jest, aby dziecko ciągle interesowało się zdobywaniem wiedzy. Bez wątpienia duże znaczenie ma tutaj podejście nauczyciela. Nie powinien on się skupiać na zagadnieniach, które co prawda znajdują się w podstawie programowej, lecz konieczne jest ich omówienie w sposób mało ciekawy. Zdecydowanie zmiana podejścia pedagoga powinna się skupić na połączeniu nauki z zabawą. Taka forma zdecydowanie szybciej trafi do dzieci, dzięki czemu materiał nie będzie się dla nich wydawał zbyt skomplikowany. Blog zabawa i nauka zawiera informacje o tym, jak przedstawić nużące zagadnienia w sposób zarówno interesujący, jak i kompleksowy. Warto korzystać z dorobku pedagogicznego innych osób i wdrożyć niezbędne działania, które podniosą wyniki naszych uczniów.