Człowiek uczy się przez całe życie – aby jednak nauka okazała się skuteczna i owocna, każdy z nas powinien poznać najbardziej odpowiednie dla siebie metody przyswajania wiedzy. Nie od dzisiaj wiadomo bowiem, że istnieją w tym zakresie daleko idące różnice pomiędzy poszczególnymi osobami. Niektórzy lubią się uczyć przy muzyce – innym jakikolwiek hałas całkowicie uniemożliwia skupienie. Pewne osoby preferują zapamiętywanie wzrokowe – inne z kolei najbardziej lubią czytać na głos daną partię materiału, bo wpływa to korzystnie na proces jego przyswajania. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiedza o tym, jak się uczyć, jest sama w sobie niezwykle cenna: może się nam przydać nie tylko w latach szkolnych i uczelnianych, ale także później. W warunkach dzisiejszego rynku pracy nauka trwa bowiem – jak zauważyliśmy na samym początku – przez całe życie. Czy się nam to podoba, czy nie, aż do emerytury będziemy musieli radzić sobie z przyswojeniem nowych faktów i umiejętności. Tylko od nas zależy, jaką jakość będzie miała owa nauka.