Emulgatory są składnikiem niezbędnym do wytworzenia emulsji. Każda emulsja (np. krem) jest układem dwóch nie mieszających się ze sobą cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej. Emulsje bez czynnika stabilizującego (emulgatora) szybko rozdzielały by się na dwie odrębne fazy ciekłe. Emulgatory stanowią dużą grupę składników obecnych na rynku kosmetycznym. Lista tego typu związków obecnych w preparatach kosmetycznych jest nieskończona. Do najczęściej stosowanych emulgatorów syntetycznych należą:
Emulgatory syntetyczne rozpuszczalne w wodzie:
   • Poli(akrylowy kwas) PAA i kopolimery
   • Poli(akrylamid) PAAm i kopolimery
   • Poli(tlenek etylenu) PEO; poli(tlenek propylenu) PPO i kopolimery (tutaj należą szerzej opisane PEG i PPG)
   • Poli(alkohol winylowy) PVA
   • Poli(winylopirolidon) PVP
Emulgatory syntetyczne nie rozpuszczalne w wodzie:
    • Polisiloksany PSi i kopolimery
    • Terpolimery styrenowo-butadienowe-styrenowe SBS i styrenowo-etylenowo-styrenowe SES
Ponieważ w trakcie syntezy emulgatorów syntetycznych stosowane są takie środki pomocnicze jak rozpuszczalniki organiczne, katalizatory, czynniki przenoszące łańcuch reakcji, stabilizatory, szczególna uwaga musi być zwrócona na ich zawartość, tak aby ich ślady nie zostały przeniesione do wyrobu kosmetycznego i nie miały ujemnego wpływu na jego własności. Tylko wtedy można uznać je za substancje nie szkodliwe.Anyah

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.