Wiele ludzi posiadających własną działalność gospodarczą bądź zajmujący kierownicze stanowiska zastanawiają się, czy szkolenie w ich firmie jest konieczne. Możemy wtedy zasięgnąć opinii u firmy szkoleniowej u której możemy zamówić szkolenie dla całej firmy bądź tylko jednego oddziału firmy. Według mnie żadna opinia nie może być wiarygodna, nawet ta od firmy szkoleniowej. Moim zdaniem najlepszą opinie może dać tylko osoba pracująca w firmie.
Czy takie szkolenie może być opłacalne? W zasadzie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, gdyż każda firma i przypadek jest inny. Jestem zdania że warto inwestować w szkolenia, gdyż one mogą się nam zwrócić, bo czy jest inwestycja lepsza niż nasza wiedza? Moim zdaniem nie. Komu warto zaproponować takie szkolenie? Pracownikom jak i kadrze kierowniczej bo i oni potrzebują szkoleń tak samo jak inni pracownicy firmy.
Gdzie takie szkolenie może się odbyć? W zasadzie może ono odbyć się w firmie jak i poza nią, w zależności od rodzaju i typu szkolenia.
Czy warto? Moim zdaniem warto…