Duży wpływ na wyniki produkcyjne poza czynnikami genetycznymi oraz utrzymaniem i żywieniem ma prawidłowe pielęgnowanie drobiu dorosłego. Pielęgnowanie gęsi zależy w dużej mierze od systemu chowu. Gęś jest wprawdzie ptakiem odpornym na niekorzystne warunki utrzymania potrzebuje jednak wielu zabiegów pielęgnacyjnych, które umożliwiają jej wysoką produkcję jaj o dużej wartości biologicznej. Wielokrotnie stwierdzano, że jeżeli liczba gęsi przekroczy dopuszczalne normy na jednostkę powierzchni pomieszczenia i wybiegu następuje znaczny spadek nieśności, zapłodnienia i wylęgowości jaj, a także pogarszanie się innych cech użytkowych, jak zużycie paszy, opierzanie się i przeżywalność. Zbyt duża powierzchnia w przeliczeniu na jednego ptaka również ujemnie wpływa na wyniki produkcyjne. Bardzo charakterystyczne jest to, że wielkość wybiegu w stosunku do potrzeb określonej liczby gęsi oraz jego kształt mają duże znaczenie dla dobrego samopoczucia ptaków. Wybieg o długości 14 m i szerokości 10 m wystarcza do wychowu 100 gęsi. Zwiększenie długości wybiegu o 10 m powoduje wzrost płochliwości gęsi i znacznie obniża wskaźniki produkcyjne. Należy podkreślić, że wybiegi kwadratowe są przez gęsi lepiej wykorzystywane, Inne normy obsady obowiązują w gęśniku, inne przy połączeniu gęśnika z wybiegiem, a inne na samym wybiegu lub pastwisku. Obsada gęsi jest też uzależniona od wielkości grup gęsi. Kiedy gęsi trzyma się w grupach liczących do 100 sztuk, można przyjąć obsadę maksymalną.