Chociaż liczbą duchową urodzonych dwudziestego pierwszego jest 3. różnią się od innych „trójek”. Kombinacja dwójki z jedynką jest tutaj inna, niż w przypadku liczby 12. Liczba 21 milczy do serii 20 i dlatego też większy wpływ ma na nią liczba 2, mimo iż liczbą 21 rządzi Jowisz. Dwójka obdarza szlachetnością, a jedynka dostarcza potencjału potrzebnego do osiągnięcia sukcesu w życiu. Bardziej towarzyscy niż inne „trójki”, zyskują popularność we wszystkich kręgach i wśród płci przeciwnej. Asymilują się łatwiej niż inne „trójki” i są w stanie przezwyciężyć swoje trudności i zdobyć pozycję w usługach lub biznesie. Dzięki liczbie 2 mogą pracować jako arbitrzy i dyplomaci; dzięki liczbie l są w stanie odnieść sukces i awansować, w życiu. W tym połączeniu jedynka pomaga dwójce. Jeżeli osoby te wyrobią sobie nieco cierpliwości, zacznie im sprzyjać szczęście i będą czynić stałe postępy. Mają duże szansę na sukces w swojej profesji i zdobycie popularności. Odnoszą korzyści ze strony osób płci przeciwnej i otrzymują pomoc od oficerów i innych osób będących u władzy. Chociaż są nieco kapryśni, porywczy i uwielbiają, ryzyko, są lubiani i osiągają w życiu sukces. Żyją w dobrobycie i lansują nowe idee. Zdobywają nazwisko i sławę, ich pozycja w ich społecznościach rośnie, znani są ze swojej jowialnej natury.

Liczba 20

Dwójka połączona z zerem daje 20, liczbę niecierpliwości. „Dwójki” z reguły są niecierpliwe, nerwowe, wpływowe i zmienne. Zero daje odpowiedzialność, która nasze „dwójki” męczy. Są wrażliwe i uczuciowe jak inne „dwójki”, ale bardziej skłonne do współpracy, czułe, kochające i opiekuńcze. Niej są jednak właściwie wynagradzane za swoje wysiłki i czułą opiekę. Doświadczają niepotrzebnych opóźnień przy realizowaniu swoich projektów i dręczy ich niepokój i rozgoryczenie. Ich życic małżeńskie nie jest zbyt udane, zaniedbują członków rodziny i krewnych. W celu osiągnięcia spokoju umysłu i sukcesu radzi im się rozwijać zainteresowania wymiarem duchowym.

Słońce i Mars

Kombinacja Słońca (1) i Marsa (9), którą rządzi Słońce (1). Ludzie urodzeni dziewiętnastego są szczęśliwcami o liczbie duchowej 1. Słońce i Mars są przyjaciółmi, poza tym Słońce góruje w Baranie, znaku Zodiaku rządzonym przez Marsa. Ludzie ci są pełni entuzjazmu., inspiracji i osiągają sukces w każdej dziedzinie życia, siły życiowej i szanowani przez przyjaciół i kolegów. Dzięki wpływowi Saturna są mądrzy; dzięki Marsowi są zdolni stawić się czoło nietypowym sytuacjom i podejmować wyzwania. Ich ciężka praca i wytrwałość prowadzą ich do sukcesu. Ta kombinacja jednak, oraz wpływ Marsa, sprawia, że są uparci i zapalczywi, co powoduje problemy w ich życiu małżeńskim. Posiadają wszystkie cechy ?jedynek” i mają więcej szczęścia niż urodzeni dziesiątego, mniej jednak niż urodzeni dwudziestego ósmego. Generalnie ludzie urodzeni dziewiętnastego cieszą się wysokim statusem społecznym, zaszczytami, sukcesem i pomyślnością materialną. Są uczynni, chętni do współpracy i wspaniałomyślni. Dlatego tak wielu znanych i lubianych ludzi ma właśnie taką kombinację cyfr.