Przed gimnazjalistami ciężki okres w związku z koniecznością wyboru nowej szkoły. Od początku marca do końca maja w szkołach można zauważyć pielgrzymki przedstawicieli różnych liceów ogólnokształcących lub techników co znacznie utrudnia podjęcie jednoznacznej decyzji. Każda szkoła rysuje się w samych superlatywach. Nauka budzi zaciekawienie, podobnie jak szereg nowoczesnych rozwiązań i zajęć dodatkowych, które umożliwią młodzieży szybki i przyjemny rozwój.

Z roku na rok podchodzimy z większym przekonaniem do czteroletniej edukacji w technikum. Bierzemy pod uwagę kierunki kształcenia oraz możliwości, jakie niesie za sobą nauka podstawowa w połączeniu z przygotowaniem zawodowym. Najwięcej chętnych zgłasza się do techników ekonomicznych, w których to młodzież może podjąć naukę w zawodzie technika ekonomisty, technika handlowca lub technika organizacji reklamy. Jest to niewątpliwie interesująca alternatywa, gdyż po ukończeniu szkoły mamy nie tylko zdaną maturę, ale także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by tuż po szkole spróbować swoich sił w wymarzonej pracy.