Sztuka retoryki, która w sposób nierozerwalny oplata mównice politycznych oraz ambonach kościołów, stała się głównym elementem życia publicznego, dając możliwość głowom państw oraz wybitnym przedstawicielom polityki, świata kultury i sztuki oraz duchowym przywódcom wszystkich religii na swobodne docieranie do swoich słuchaczy.

Wiele słów, wypowiadanych w kluczowych momentach historii, zapadły w zbiorową pamięć i na stałe weszły do powszechnego języka.Do najsłynniejszych przemówień jako pierwsze wyliczyć możemy wystąpienie pastora Martina Luthera Kinga z dnia 28 sierpnia 1963 roku, wygłoszone z okazji Marszu na Waszyngton w którym wzięło udział ok. 250 tys. ludzi. Swoje przemówienie na mównicy King rozpoczął od słynnych już słów “I have a dream”, poruszając problem segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Tymi samymi słowami, nawiązując do ówczesnych zmian społecznych, zaczynało swoje przemówienia wielu innych polityków, nadając im charakter uniwersalny o dążeniu do lepszej przyszłości.

Jednym z przełomowych wystąpień okazało się to wygłoszone w 1873 roku przez Susan B. Anthony, walczącej o prawa kobiet w Stanach Zjednoczonych. Cytując słowa konstytucji Amerykańskiej “We, the People of the United States…”, udowodniła, że jej treść nie odnosi się wyłącznie do męskich obywateli, ale również do kobiet. Zarzuciła panowanie męskiej oligarchii i postulowała o przyznanie kobietom prawa głosu.

J. F. Kennedy również znany był ze swoich publicznych wystąpień. Podczas jego zaprzysiężenia 20 stycznia w roku 1961 padły słynne słowa “Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla siebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju!”. Trzy lata później podczas swojej wizyty w NRD powiedział “Ich bin ein Berliner”, co miało nawiązywać do celu wizyty: szerzenia jedności i przyjaźni pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi.Winston Churchill był nie tylko wybitnym politykiem, ale również znanym mówcą. Wszystkim zapadły w pamięć słowa, które wygłosił w przemówieniu po zwycięstwie Bitwy o Anglię “Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym”. Znane są również jego słowa z konferencji w Missouri w roku 1946, które brzmiały “Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem żelazna kurtyna zapadła nad kontynentem Europejskim”.

Jako ostatni przykład wymienić możemy słowa, które padły w 2003 roku. Żelazna dama Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, znana ze swojej nieustępliwej polityki i twardej ręki, w trakcie dyskusji o rządach Toniego Blaira zapytała : “Czy jesteście gotowi rządzić? Ja tak, jestem gotowa. Kiedy tylko chcecie.”