Obozy narciarskie w Austrii (8)Puszcza Białowieska to kompleks leśny leżący na granicy Polski i Białorusi, w którym zachowały się ostatnie fragmenty lasu pierwotnego. To także kompleks leśny, w którym żyje największa populacja żubra na świecie w swoim pierwotnym środowisku. W Puszczy Białowieskiej rośnie kilkanaście tysięcy bardzo starych drzew, wśród których jest około 1000 sztuk drzew pomnikowych.
Ponad 500 drzew ma obwód pnia, który przekracza 5 metrów a najgrubsze mają nawet siedem! Jest tu także przynajmniej 8 z 24 gatunków tu rosnących najwyższych okazów na starym kontynencie.
Puszczę najlepiej poznawać udając się na szlaki rowerowe, konne czy trasy przygotowane do nordic walking. Wyznaczone są tu także specjalne przyrodnicze ścieżki: Żebra Żubra, Szlak Dębów Królewskich, Puszczańskie Drzewa.
Najwspanialsze, najstarsze i największe drzewa można zobaczyć w Obrębach Ochrony Ścisłej Hwoźna, w której można poruszać niesamodzielnie i Orłówka, po którym można chodzić tylko z licencjonowanym przewodnikiem.