§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod
  nazwą „Bąbelkowy zawrót głowy” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu są SodaStream oraz Anyahmama zwani dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs przeprowadzany
  będzie w okresie od 21.04. 2015 roku do 11.05. 2015 roku. 
 4. Odpowiedzi konkursowe należy pozostawiać wyłącznie we wskazanym w regulaminie miejscu, w trakcie trwania konkursu. Pozostawione w innych miejscach lub po wyznaczonym czasie trwania konkursu nie będę brane pod uwagę.
§ 2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu
  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na pozostawieniu komentarza na stronie anyahmama.blogspot.com , w którym w oparciu o ofertę smakową syropów dostępnych na stronie SodaStream wymyśli i opisze ciekawą kombinację owych syropów, oraz opatrzy ją zabawną nazwą.
 • Osoby
  zamieszkałe na terenie Polski. Osoby z zagranicy, w razie wygranej
  powinny podać adres członków rodziny, przyjaciół itp. mieszkających w
  Polsce, na który przesłana zostanie nagroda.
 • Polubienie profilu organizatorów na facebooku mile widziane, ale nie jest to wymóg obowiązkowy 🙂
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
  następujących warunków, z wyjątkiem punktu ostatniego.
 • zapoznanie z regulaminem konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1 (z wyjątkiem dodatkowego).
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Nagrody przyznawane będą przez jury, w którego skład wchodzę ja oraz przedstawiciel firmy SodaStream.
 2.  Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy,
  którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: 
 • Ekspres do wody sodowej (KLIK)
 • 2 bony upominkowe z 30 % zniżką na zakupy produktów SodaStream
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące
  zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2.  Zdobywca nagrody zostanie
  powiadomiony o wygranej na stronie http://anyahmama.blogspot.com/ w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3.  Celem potwierdzenia woli
  przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
  elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
  dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 4.  Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 30 dni roboczych od dnia przekazania danych osobowych Organizatorowi.
§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie
  jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
  nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2.  Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
  Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do
zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrod

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.