Regulamin konkursu „Idealnie Dopasowani”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod
  nazwą „Idealnie dopasowani” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu są Perfumeria internetowa Perfumy Express z siedzibą w Lublinie oraz Anyahblog. pl zwani dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie przeprowadzany
  będzie w okresie od 14 lutego 2014 roku do 8 marca 2014 roku. Konkurs ze względu na brak wystarczającej ilości zgłoszeń został przedłużony. 
 4. Odpowiedzi na pytanie
  konkursowe należy pozostawiać wyłącznie na stronie organizatorów, tj. http://www.perfumyexpress.pl/ oraz na http://anyahmama.blogspot.com/search/label/konkursy w trakcie trwania konkursu. Komentarze dodane w innych miejscach nie będę brane pod uwagę.
 5. W konkursie musi wziąć udział co najmniej 35 komentarzy.
§ 2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu
  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie
  następujących warunków:
 • zapoznanie z regulaminem konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1 (z wyjątkiem dodatkowego).
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Nagrody będą przyznawane drogą losową spośród
  nadesłanych prawidłowych odpowiedzi.  Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy,
  którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 2. Nagrodami w Konkursie
  są: 
 • Męski zapach Paco Rabanne One Milion o pojemności 100 ml
 • Damski zapach Paco Rabanne Lady Milion o pojemności 100 ml.
 • Dezodorant damski Puma oraz zestaw próbek (nagroda pocieszenia)
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące
  zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2.  Zdobywca nagrody zostanie
  powiadomiony o wygranej na stronie http://anyahmama.blogspot.com/ w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3.  Celem potwierdzenia woli
  przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
  elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
  dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 4.  Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 30 dni roboczych od dnia przekazania danych osobowych Organizatorowi.
§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie
  jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,
  nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2.  Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
  Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do
zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrody.

O Autorze

Mamanna

Jestem Biofizykiem, zawodowym mikrobiologiem, nieperfekcyjną żoną, perfekcyjną panią domu, czasem upierdliwą babą, dzierżącą złoty medal w marudzeniu i robieniu z igły wideł. Od 9 lipca 2013 roku jestem także, nieprawdopodobnie szczęśliwą mamą małego i jakże kochanego Jasia, który od chwili urodzenia, codziennie odkrywa przede mną, różnobarwne uroki macierzyństwa. Na blogu staram się odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką jest, nie sztucznie różową, często zagmatwaną, chwilami dołującą lecz jakże prawdziwą, przez co czytające mnie mamy mogą znaleźć we mnie cząstkę siebie samych.