Informatyka jako kierunek obecnie jest bardzo rozwojową i popularną nauką. Coraz więcej młodych ludzi, którzy kończą licea ogólnokształcące wybierają się na wyższe studia związane z informatyką, aczkolwiek również dla osób, które nie chcą kontynuować nauki na uczelniach wyższych lub którym powinęła się noga na maturze, a chcieliby wiązać swoją przyszłość z informatyką, szkoły policealne oferują szeroką bazę kierunków informatycznych. W szkołach tych możemy podjąć naukę na kierunku technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik komunikacji. Nauka w tych szkołach trwa zazwyczaj 4 semestry tj.2 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa z ocenami z przedmiotów realizowanych w programie nauczania oraz świadectwem potwierdzającym kwalifikacje, który uczeń zyskuje dzięki zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje związane z jego kierunkiem zawodowym. Osoba, która wybiera się do szkoły policealnej ma także wybór nauki, ponieważ kształcenie odbywa się w trzech trybach ? stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym, wszystko uzależnione jest od placówki danej szkoły.