Szkolenia przeciwpożarowe
Szkolenia BHP przeciwpożarowe, są jednym z najważniejszych szkoleń w zakładach gdzie istnieje podwyższone ryzyko pożaru. Do zakładów takich można zaliczyć huty, kopalnie, zakłady z hartowniami lub odlewniami, z materiałami tekstylnymi i toksycznymi oraz wiele wiele innych. Jak widać branży takich jest wiele.

Pożar może wybuchnąć wszędzie, nie tylko tam gdzie jego ryzyko wystąpienia jest wyraźnie większe. Dlatego szkolenia BHP zawsze powinny zawierać dział, poświęcony ochronie przeciwpożarowej. Do szkoleń BHP z tego zakresu można zaliczyć między innymi: identyfikację materiałów niebezpiecznych, postępowanie z materiałami łatwopalnymi, procedury ewakuacyjne, metody walki z pożarem, metody opatrywania poparzeń, metody gaszenia płonących osób, rodzaje gaśnic i ich zakres stosowalności oraz wiele innych. Szkolenia BHP związane z ochroną przeciwpożarową powinny być cykliczne powtarzane, głównie ze względu na dużą ilość materiału do przyswojenia. Chodzi o to aby nie odbębnić szkolenie BHP, tylko nauczyć się na nich czegoś.