Praca w korporacji nie jest prostą sprawą. Panuje tam często wręcz wojskowy dryl i zorientowanie na wynik. Pracownicy stanowią drużynę, która musi współpracować i chodzić jak w zegarku, będąc nastawioną na sukces i wyznaczony cel. Dlatego też dobrze jest pracowników do takiego podejścia nieco przygotować. Przykładowo, kierownictwo może wysłać swoich podwładnych na szkolenia biznesowe. Nauczą się tam oni jak dobrze organizować swoją pracę, jak korzystać z automotywacji, jak pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie, by praca ta była jak najefektywniejsza i tak dalej. Ważną sprawą jest też umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz zażegnywanie konfliktów. Pracownik musi być także asertywny, ale jednocześnie posłuszny i poddany swoim przełożonym. Tego typu szkolenia pozwolą mu wejść na właściwą drogę i odpowiednio ukierunkować się w miejscu pracy. Czasami mogą one być połączone na przykład z wyjazdem integracyjnym, co dodatkowo cementuje znajomości w firmie.