Testy na inteligencję w szkołach

Nierzadko zdarza się, że wybitnie zdolne dziecko chodzące do zwyczajnej klasy, zaczyna bardzo szybko nudzić się nauką. Podczas gdy inne dzieci potrzebują całej godziny lekcyjnej, aby opanować dany materiał, uczeń wyjątkowo uzdolniony może nauczyć się tego samego w ciągu kilkunastu minut. Kiedy wszystko przychodzi zbyt łatwo, przestaje dawać satysfakcję. Wobec tego uzdolnione dzieci przestają interesować się nauką.

Istotnym problemem jest zachowanie nauczycieli, którzy nie potrafią dostrzec, że dane dziecko jest bardziej zdolne od innych. Wobec tego często zdarza się, że inteligentni uczniowie mają kiepskie oceny. Najbardziej jaksrawy jest przykład Alberta Einsteina, który w czasach nauki szkolnej był przeciętnym uczniem i często zdarzało mu się otrzymywać kiepskie oceny.

testy na inteligencję w szkołach

Jeśli oceny z klasówek, prac domowych oraz odpowiedzi ustnych nie są odzwierciedleniem zdolności intelektualnych, to w jaki sposób nauczyciele i psychologowie mogą wyłowić z tłumu uczniów najzdolniejsze jednostki? Najskuteczniejszym sposobem jest przeprowadzenie w całej szkole standardowych testów na inteligencję. W dzisiejszych czasach testy na inteligencję mogą być stosowane wobec dzieci w różnym wieku, a w dobie powszechnej komputeryzacji sprawdzenie kilkuset testów nie powinno zajmować zbyt wiele czasu. W przeciwieństwie do klasówek czy sprawdzianów, testy IQ mierzą wyłącznie inteligencję, a nie wiedzę, a w dodatku nie da się w nich oszukiwać poprzez używanie ściąg, czy za pomocą innych, tak chętnie stosowanych przez uczniów metod.

Szkolny psycholog mając wyniki IQ wszystkich dzieci mógłby wyselekcjonować kilku najzdolniejszych uczniów, aby móc poddać ich kolejnym testom, sprawdzającym czy dane dziecko ma bardziej rozwinięte zdolności matematyczno-dedukcyjne, czy lingwistyczne. Dzięki temu możnaby było umieszczać najinteligentniejszych uczniów w specjalnych klasach, gdzie materiał byłby odpowiednio rozszerzony, aby móc w pełni wykorzystać ponadprzeciętną inteligencję tych uczniów. Nauczyciele chcący uczyć w takiej klasie powinni najpierw być poddawani specjalnym szkoleniom, aby mogli w jak najefektywniejszy sposób przekazywać wiedzę. Odpowiednio zastosowane testy na inteligencję mogą więc pomóc w skutecznej edukacji wyjątkowo zdolnych jednostek.