podroze (8)Podróżowanie od lat wpisuje się w naszą rzeczywistość. Od lat też turystyka jako zjawisko społeczne rozwija się niezwykle dynamicznie. I, co bardzo ważne, przybiera ona różne formy. A to oznacza, że każdy realizuje swoje potrzeby uprawiania turystyki na inny sposób. I jednym z takich sposobów jest tramping turystyczny.

Cóż to takiego? Jest to swoiste przeciwieństwo podróżowania organizowanego przez biura podróży. Tutaj turysta nie korzysta z pomocy touroperatorów, ale wszystkim zajmuje się sam. Ta turystyka dedykowana jest osobom, które lubią organizować i planować. Ludziom, dla których smak przygody jest najlepszy, kiedy ta przygoda jest przez nich samych zaplanowana. Oczywiście korzystają oni z baz noclegowych, czy niekiedy środków transportu charakterystycznych dla wypraw zorganizowanych. Ale samodzielność w organizacji różni tramping od tradycyjnej turystyki. Różni go też wykorzystywanie lokalnych środków transportu i podróż autostopem. A i tanie noclegi są tutaj bardzo charakterystyczne.