Choroby to niekończąca się historia. Temat rzeka niemal… A chorowanie naszych dzieci w porze jesienno – zimowej, to koszmar wszystkich rodziców, którzy więcej niż w pracy siedzą na zwolnieniach, ale to przecież nie o zwolnienia chodzi, prawda? Szkoda naszych pociech, które cierpią, kaszlą, gorączkują, a przede wszystkim zmuszone są przyjmować kolejne dawki leków pomagających im chorobę pokonać. Istnieje wiele, znanych od pokoleń naturalnych lub nie, sposobów na wzmacnianie dziecięcej odporności. Po sieci krąży cała gama różnorakich porad, a audycje radiowe czy telewizyjne, aż kipią od prześcigających się w przechwałkach producentów leków, którzy krzyczą że „ich lek jest najskuteczniejszy”. Tyle, że po co leczyć jak można przeciwdziałać? To właśnie dlatego mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest jeden z trzech przedstawionych na zdjęciu zestawów.

Zadanie konkursowe jest proste:

 • Polub strony  omegamed oraz mamanna.pl na facebooku

 • Pozostaw w komentarza pod tym postem krótką rymowanka na temat witamin, w której użyte zostaną następujące słowa: śnieg, renifer, choinka.

 • Pozostaw też adres email, bym mogła się z Tobą skontaktować

 • Pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem

Bawimy się do 18 grudnia

Powodzenia 🙂

Regulamin konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Witaminki jak śnieżynki” i jest zwany dalej: „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu jest mamanna.pl, zwana galej „organizatorem”
 3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od 8 grudnia 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku. 
 4. Prace konkursowe/ komentarze należy zostawiać wyłącznie we wskazanym w regulaminie miejscu. Dodanie komentarza w innym niż wskazane miejscu, skutkuje nie braniem go pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy.

§2
WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • Polubiła strony organizatora i sponsora na facebooku, tj. omegamed oraz mamanna.pl
 • Wykonała zadanie konkursowe, które polega na pozostawieniu komentarza pod tymże postem, który w najlepszy sposób opisuje tematykę konkursu, jaką jest krótka rymowanka na temat witamin, w której użyte zostaną następujące słowa: śnieg, renifer, choinka.
 • W komentarzu należy zostawić też adres e-mail, który posłuży do kontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • zapoznanie z regulaminem konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane będą przeze mnie, a zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy: w czasie trwania Konkursu wykonają podane powyżej zadania.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  3 zestawy, w których skład wchodzą:
  – 1 x Omegamed Optima
  – 1 x Omegamed Baby kapsułki twist-off
  – 1 x Omegamed Odporność 3+ syrop w saszetkach – zestaw specjalny z bidonem
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na stronie mamanna.pl w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Jedna osoba może pozostawić tylko jeden komentarz.

§ 4
DANE OSOBOWE
UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu przekazania nagrody.
 2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do opublikowanych przez Niego prac, w tym Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich na fanpage Omegamed na Facebooku (//www.facebook.com/omegameddha/).

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z treści opisów i zdjęć w celach promujących markę i związanych z działaniami komunikacyjnymi Organizatora.