W angielskim jest kilka zależności i zasad, które Polakom sprawiają nieco problemów. Nie inaczej jest w przypadku stopniowania przymiotników. W tej kwestii funkcjonują pewne reguły i wyjątki, które należy zapamiętać, by móc poprawnie wypowiadać się we wskazanym języku. Na czym polega ten dział gramatyki? Od czego zacząć jego naukę i na czym skupić się przede wszystkim?

Różne stopnie przymiotników angielskich, a więc przymiotniki równe, wyższe oraz najwyższe

Przymiotnik to podstawowa część mowy, która określa, jaki jest ktoś lub jakie jest coś. Nie wyobrażamy sobie bez niego codziennych konwersacji, zarówno prywatnych, jak i służbowych, tym bardziej że pozwala też określić natężenie danej cechy. Bez niego nie byłoby możliwe prowadzenie jakichkolwiek dialogów.
W odniesieniu do języków obcych jest jednym z pierwszych wyrażeń, jakie poznają uczący się.

Na tym jego charakterystyka się jednak nie kończy. Istnieje bowiem coś takiego, jak stopniowanie przymiotników ang. We wskazanym języku wyróżnia się trzy stopnie takowego, które odnoszą się do intensywności danej cechy, a mianowicie stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy:

  • Pierwszy stopień, stopień równy, to po prostu pewna cecha, jak mały, chudy, interesujący, gruby, ładny, ciekawy.
  • Drugi stopień, stopień wyższy, to cecha, która jest już nieco intensywniejsza, jak młodszy, bardziej interesujący, grubszy, chudszy, ciekawszy, brzydszy.
  • Trzeci stopień, stopień najwyższy, to cecha, która w porównaniu do poprzednich jest najbardziej intensywna, jak największy, najmądrzejszy, najładniejszy, najszybszy, najciekawszy.

Stopniowanie przymiotników ang. – obowiązujące wyjątki i znane reguły gramatyczne

W języku angielskim przymiotniki stopniuje się według dwóch, różnych metod. Pierwsza z nich polega na dodaniu końcówki ER do wyrazów w stopniu wyższym i końcówki EST do wyrazów w stopniu najwyższym. Druga metoda to metoda opisowa, stosowana w odniesieniu do tak zwanych dłuższych przymiotników.
W niej zamiast konkretnych końcówek używa się słów more, a więc bardziej lub the most, czyli najbardziej.

I, mimo że angielski uznawany jest za jeden z najprostszych języków na świecie, jego gramatyka należy do tych z gatunku dość skomplikowanych. Wiele osób ma z nią problem, tym bardziej na wyższych, zaawansowanych poziomach znajomości. Jak w każdym innym języku, w angielskim występują też pewne reguły i co naturalne, odstępstwa od nich. Nie inaczej jest w przypadku poszczególnych stopni przymiotników. By łatwiej było je przyswoić, zaleca się odsłuchiwanie materiałów audio i oglądanie materiałów video. Stopniowanie przymiotników ang. oraz wszystkie inne zawiłości gramatyczne wydają się
wówczas dużo prostsze i łatwiej zapadają w pamięci.

Zasad gramatycznych języka angielskiego ucz się ze słuchu, jeśli zależy Ci na szybkich efektach nauki

Niezależnie od tego, czy mówimy o stopniowaniu przymiotników, nauce nowych słów, czy poznawaniu angielskich czasów – na pewno warto zdecydować się na edukację wielokierunkową. Nauka z podręczników, która poparta jest odsłuchiwaniem nagrań, prowadzeniem konwersacji, w skrócie – aktywnym mówieniem w obcym języku przynosi bardzo szybkie efekty. Dlaczego tak jest?
Gdy decydujemy się na kurs bazujący na mówieniu i słuchaniu:

  • Jesteśmy bardziej skoncentrowani na nauce, cały czas ćwiczymy swoją uwagę.
  • Nasz mózg pracuje na zwiększonych obrotach, szybko rozpoznaje nowe słowa, między innymi te szczególnie akcentowane w zdaniu.
  • Rozpoznajemy, a co za tym idzie, prawidłowo używamy obowiązujących w konkretnym języku konstrukcji gramatycznych.
  • Lepiej zapamiętujemy nowe słowa i całe wyrażenia, zwłaszcza bardzo często w nagraniach powtarzanych.

Trening aktywnego mówienia w języku angielskim, którego zasady możemy przybliżyć na platformie Pinterest (na przykład w tym miejscu: https://pl.pinterest.com/szybkanaukapro/) poszedł nawet o krok dalej i całkowicie zrezygnował z notatek oraz wszelkich, drukowanych podręczników.

Artykuł sponsorowany