Opanowanie języka przez dziecko jest bardzo trudnym zadaniem. Proces ten przebiega etapami i trwa kilka lat. Nie jest tak, jak w przypadku nauki jazdy na rowerze. Kilka prób i dziecko może iść z rodzicami do miejsca gdzie są rowery, wybrać pojazd dla siebie- czy to BMX, czy inny rower odpowiedni dla małego człowieka.
Każdy kto uczył się jakiegoś języka obcego, wie doskonale na czym taka nauka polega. Aby dobrze zaznajomić się z językiem przede wszystkim trzeba dużo słuchać.
U dziecka jest podobnie; uczy się przez słuchanie, dlatego bardzo ważne jest opowiadanie swoim pociechom, już od pierwszych dni. Podczas rozwoju mowy trzeba obserwować i korygować ewentualne błędy językowe. Nie można pozwolić, aby dziecko mówiło [idłem], zamiast [szedłem]. Nabycie złych nawyków w mówieniu może skutkować wizytą w gabinecie logopedycznym.
Największą trudność sprawia dzieciom wymawianie głoski [r]. Bardzo często, gdy prosimy dziecko o wypowiedzenia słowa [rowery], słyszymy [jowejy] lub w lepszym przypadku [lowely]. Głoska [r] należy do głosek drżących. Do prawidłowej jej wymowy konieczny jest dobrze wyćwiczony język, który bezbłędnie wykona odpowiednie drganie podczas wymowy tej głoski. Gdy zaobserwujemy u pociechy trudność w wymowie [r], należy (najlepiej w formie zabawy) ćwiczyć z dzieckiem aparat mowy. Najpopularniejszym ćwiczeniem jest powtarzanie [tirli tirli]. Gdy dziecko będzie regularnie ćwiczyć, usłyszymy pewnego dnia pięknie wypowiedziane zdanie: [ czy możemy iść na rowery?]. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak wystawić rower swój i dziecka BMX i ruszyć na wycieczkę.
Opanowanie mowy jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Wystarczy wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do dziecka i ćwiczyć, ćwiczyć, a efekty po jakimś czasie będą widoczne.